Therapie bij broddelen


Broddelen is het onbekende broertje van stotteren. Anders dan iemand die stottert, heeft iemand die broddelt daar zelf niet direct last van. Waar bij iemand die stottert de woorden moeilijk vloeien – er liggen als het ware dammetjes in de stroom –,  vloeien ze bij iemand die broddelt als een wilde stroom, met kolken, stroomversnellingen en watervallen. Daardoor gaan ook gesprekken van mensen die broddelen vaak minder goed.

Gelukkig zijn er technieken om je woordenstroom wat rustiger te laten vloeien. En manieren om de stroom in de gaten te houden. Dat helpt aan twee kanten! Die technieken en manieren kun je bij Stottercentrum Gouda leren. Daarmee ga je je weer vrij voelen om te spreken en een gesprek te voeren.

Broddelen, wat is dat eigenlijk?

Mensen die broddelen spreken heel snel, slikken delen van woorden in en verhaspelen woorden. Of ze hebben er moeite mee om een verhaal logisch te vertellen: ze weten de kern niet te pakken en verliezen zich in de details.

Bij mensen die broddelen werkt de ‘auditieve feedback’ minder goed. Dat is het systeem dat ervoor zorgt dat je jezelf hoort praten en bijstuurt als je hoort dat dat nodig is. Je gaat bijvoorbeeld langzamer praten, of minder hard, of je verbetert een woord dat er niet duidelijk genoeg uitkwam. Mensen die broddelen merken dat niet op bij zichzelf en sturen dus niet bij. Bij mensen die stotteren werkt dat systeem juist ‘te goed’: daar wordt al bijgestuurd voordat een woord hun mond uit kan vloeien.

In 2020 publiceerde ervaringsdeskundige Rutger Wilhelm – hij kreeg pas op zijn dertigste de diagnose broddelen – Te snel voor woorden. Zijn boek heeft broddelen nog meer onder de aandacht van logopedisten gebracht, en mensen die broddelen herkennen er veel in.

Overigens komen er ook mengvormen van broddelen en stotteren voor.

Hoe gaan we aan de slag?

Vermoed je dat je broddelt? Op deze site vind je een zelftest.

Bij Stottercentrum Gouda onderzoek ik graag samen met jou wat jouw specifieke niet-vloeiendheden zijn en welke therapie daarbij past.

Wil je meer weten?

Op deze sites vind je nog veel meer informatie.

Te snel voor woorden

Ervaringsdeskundige Rutger Wilhelm schreef een boek over broddelen, Te snel voor woorden. Hij maakte er ook een website over, too fast for words.

Too Fast For Words

Het Stotterfonds

Op de site van het Stotterfonds (dat voorlichting wil geven over stotteren en stotteren wil verminderen) vind je ook een pagina over broddelen.

Stotterfonds

Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie

Ook de site van de NVST heeft een pagina over broddelen.

NVST