Therapie bij problemen rond spraak- en taalontwikkeling

Als een kind bepaalde letters niet kan, of slecht verstaanbaar is voor de omgeving (ouders verstaan hun kind vaak wel), trekt het consultatiebureau of de school aan de bel: de spraak- en taalontwikkeling loopt achter bij de norm. De ouders worden dan met hun kind naar een logopedist verwezen.

Stottercentrum Gouda behandelt deze problemen ook. Ik werk dan samen met de ouders en kies voor elk kind de therapie die het best past bij het specifieke aspect in de spraak- en taalontwikkeling dat aandacht nodig heeft. Als het nodig is combineer ik de therapie met stottertherapie.